18. říjen – Založení BBC

Nezávislost na vládě i na obchodnících, ohled na menšiny, respekt k rozhlasovému vysílání a nestrannost – to vše jsou znaky britské rozhlasové a televizní stanice BBC, která dnes slaví své 96. narozeniny.

The British Broadcasting Corporation (BBC) vznikla 18. října 1922 jako soukromá vysílací stanice The British Broadcasting Company založená skupinou továrníků v čele s Guglielmem Marconim. Do své dnešní nezávislé podoby se přetvořila až v roce 1927 na popud speciální komise spadající pod britský parlament. Přestože se stanice parlamentu dodnes zodpovídá, má BBC naprostou volnost tvorby a rozhodnutí týkajících se svého každodenního chodu.

Ještě jako soukromá společnost získala BBC monopol na zajištění všech druhů vysílání na území Velké Británie. Klíčovou postavou této doby byl John Reith, generální manažer z roku 1922 a později generální ředitel společnosti. Během jeho vedení v letech 1927–1938 zažila BBC svůj největší rozmach, a to především díky Reithovým novátorským způsobům, které později ovlivnily většinu rozhlasového i televizního vysílání po celém světě. Mezi jeho nejzdařilejší projekty patří vůbec první experimenty s televizním vysíláním z roku 1929, uskutečněné díky novému systému vynalezenému skotským inženýrem Johnem L. Bairdem. Pravidelné televizní vysílání ale začalo až o téměř devět let později. Největším úspěchem tohoto období byl vznik zahraničního vysílaní Empire Service, dnes známé jako World Service.

V dnešní době nabízí BBC celkem pět rádiových stanic zahrnujících vše od pop music, zpráv a informačního servisu, a zároveň několik veřejnoprávních televizních kanálů. V rámci stanice je zakázáno vysílat jakékoliv reklamy nebo soukromé komerční vysílání a je vyžadována přísná objektivita a nezaujatost zpravodajství.

Přidat komentář