Literární noviny slaví 91 let od svého vzniku

Je tomu právě 91 let, co Literární noviny spatřily světlo světa. Jsou kulturně-politickým měsíčníkem, který patří k tradičním titulům české publicistiky. Mají jak tištěnou, tak elektronickou podobu a každý měsíc v nich najdete informace z oblasti umění, kultury i politiky.

Noviny poprvé vyšly ve středu 9. března 1927. Tehdy za ně čtenáři zaplatili, pro dnešní dobu symbolickou, jednu korunu. Titulní strana nabízela tři články. Úvodník a názvem Nesem vám noviny… od Bohumila Mathesia, fejeton Franta Sauer prodává knihy a hlavní článek Lid a knihovny od Jiřího Mahena.

Vydávání Literárních novin vždy nemělo hladký průběh. Bylo třikrát přerušeno, a to v letech 1967, 1968 a 1969. Několikrát se také změnil jejich název. V roce 1968 vycházely jako Literární listy, a ještě téhož roku byly přejmenovány na Listy. V květnu 1969 pak byly Listy úplně zakázány. „Na dlouhou dobu se uzavřela velká historická kapitola české kultury, literatury i žurnalistiky,“ píše ve své knize Literárky–můj osud poslední šéfredaktor svobodných Literárek Milan Jungmann.

Poté začaly vycházet exilové Listy, které navázaly na tradici Literárních novin. Literárky byly obnoveny po sametové revoluci, tedy v listopadu 1989. Po třech letech, v roce 1992, se konečně staly samostatnými novinami.

Přidat komentář