ANALÝZA: Média jsou méně kritická, začíná převládat PR

Máme tady nový trend. Propouštění, které postihlo snad všechny redakce v zemi, má za výsledek mimo jiné i přeměnu médií v bezplatnou platformu pro šíření tiskových zpráv.

Zlepšení stavu české ekonomiky se odráží také na míře pozitivity ekonomického zpravodajstvíPoslední tři roky ukazují stále menší zastoupení negativních výroků o nejčastěji medializovaných ekonomických subjektech. Prvních osm měsíců roku 2015 nazančuje, že letošek nebude výjimkou.

tonalita2

Podle dat, která shromažďuje společnost Media Tenor ze serverů e15.cz, idnes.cz, ihned.cz, novinky.cz a aktuálně.cz se každým rokem zvýší podíl pozitivních prohlášení na adresu korporací.

K nárůstu dochází vždy na úkor negativních výroků, procentuální zastoupení těch neutrálních zůstává přibližně stejné a představuje dvě třetiny ze všech zaznamenaných. Zatímco tedy v roce 2012 dosahovala pozitivní tonalita 14 procent a negativní 21 procent, postupně se poměr mezi nimi otočil a k poslednímu srpnovému dni letošního roku zaznamenáváme naopak 22 procent pozitivních výpovědí ku 13 procentům těch negativních.

Novináři nestíhají kritizovat

Vedle vysvětlení, že se v médiích odráží zlepšující se ekonomika, se nabízí také praktičtější důvod. V souvislosti s úbytkem novinářů v redakcích přestávají mít žurnalisté čas aktivně vyhledávat vlastní témata a stále více jsou odkázaní na tiskové zprávy, které z logiky věci prezentují ve většině případů kladné informace. K tomuto vysvětlení se kloní i Vlastimil Nečas z Fakulty sociálních věd UK. “Když v mnohem menším počtu musí naplnit kvůli internetu mnohem větší prostor, nedivím se, že mnohem častěji sahají po tiskových zprávách, které dostanou do emailů,” doplnil. Média se tak pomalu stávají spíše platformou pro šíření tiskových materiálů.

tonalita2

Právě tiskové zprávy a tiskoví mluvčí jsou nejčastějším zdrojem pozitivních zpráv. Samozřejmě stále se najdou subjekty, které praktikují model, kdy o pozitivních tématech hovoří management a o negativních právě mluvčí, procentuálně jich ale ubývá.

S podnikem si spojíme mluvčího snadněji než jeho ředitele

Při bližším pohledu na data Media Tenoru se zvyšování podílu tiskových mluvčích na kladných tématech jasně ukazuje. Komunikace se v případě ekonomických subjektů stále více přesouvá na mediální reprezentanty, což může být odrazem stále menší přehlednosti v majetkových strukturách velkých společností. Místo známých generálních ředitelů teď častěji narážíme na vlastníka v podobě právnické osoby, za kterou si až na mluvčího neumíme dosadit žádný konkrétní obličej.

tonalita4

V roce 2012 se v médiích kladně vyjadřovali o svých společnostech zejména ředitelé, ti však mají v dalších letech menší podíl. O rok později už bylo jejich zastoupení přibližně stejné jako u mluvčích, v dalších letech už ale ztrácí. Nejméně procent kladných výroků pronáší o svých zaměstnavatelích řadoví zaměstnanci, více než s jejich kritičností vůči vedení firem to však zřejmě souvisí s tím, že novináři už nemají čas číhat na ně u bran do fabrik. A v tiskových zprávách tolik prostoru přeci jen nedostanou.

Přidat komentář