Syndikát novinářů ČR

Syndikát novinářů ČR je politicky, nábožensky a ideologicky neutrální sdružení novinářů. Jde o profesní skupinu, která požaduje svobodu názoru, včetně kritiky, shromažďování a šíření informací tištěnou a elektronickou formou.

Členství je podmíněno aktivní novinářskou činností, ať už ve veřejnoprávní nebo soukromé mediální instituci. Členové musí dodržovat Stanovy a Etický kodex novináře, který obsahuje například tyto body:

– dbát na rozlišování faktů od osobních názorů

– nést osobní zodpovědnost za všechny své uveřejněné materiály

– nezneužívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých osobních postojů

plagiát se zásadně zakazuje

K dodržování kodexu Syndikát nabádá i novináře, kteří nejsou jeho členy.

« Back to Glossary Index