Plagiát

Slovem plagiát označujeme umělecké nebo vědecké dílo, které jiná osoba než autor vydává neprávem za své. Tuto činnost označujeme plagiace či plagiarismus.

Norma ČSN ISO 5127–2003 definuje plagiát jako „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního.“ Řadí se zde ovšem i nepřesné, neúplné či zcela chybějící citování. Jedná se o jeden ze základních přestupků akademické etiky. Plagiátem je i pouhá kompilace několika děl bez uvedení autorů. Zvláštním typem plagiátorství je auto-plagiátorství. Jedná se o přebírání svých vlastních myšlenek, vydaných v nějaké vlastní práci dříve v čase, bez uvedení zdroje. I v případě, že jste původními autory myšlenek vy sami, musíte sami k sobě odkázat citací. Za zmínku stojí také kryptomnézie – informace, kterou odněkud známe, ale nemůžeme si vzpomenout odkud. V tomto případě ji bez zdroje nelze využít.

« Back to Glossary Index