Hey Fomo 

FOMO je zkratka pro Fear Of Missing Out. V češtině znamená strach ze zmeškání něčeho důležitého, co jiní vědí. Také ale název internetového multimédia heyfomo.cz, který tvoří mladí lidé z České republiky.

Svým obsahem cílí autoři především na mladé lidi. Pro ně také uzpůsobují psaní a úpravu článků. Používají neformální a poutavý jazyk a křiklavou grafiku. Stránka se zabývá populárními tématy jako je život celebrit, móda, krása a životní styl, bulvárními zprávami, ale i důležitými informacemi z celého světa. Web se dále opírá o další mediální platformy, kterými jsou Twitter, Pinterest, TikTok a Instagram.

Web spadá pod jeden z největších mediální domů v České republice Czech News Center.

« Back to Glossary Index