Andrej Tušer

Andrej Tušer sa narodil v roku 1937 v Tomášove. Je to slovenský žurnalista, novinovedec a pedagóg.

Tušerove začiatky s novinárčinou sa spájajú s  Československými dráhami. Stal sa výpravcom vlakov, no jeho nutkanie niečo tvoriť mu ostalo. Prispieval do časopisov, ktoré vydávali železnice (Bratislavská dráha, Bratislavský železničiar, Západoslovenský železničiar a Železničiar).

Neskôr pracoval v redakcii denníka Večerník na pozíciách redaktor, vedúci redaktor, parlamentný spravodajca a komentátor v rokoch 1974 – 1979.

Od roku 1980 pracoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Katolíckej univerzite v Ružomberku, Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bratislavskej vysokej škole práva v Bratislave ako profesor žurnalistiky. Momentálne učí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorej je aj spoluzakladateľom.

Jeho profesionálny záujem je zameraný na systém a typológiu médií, mediálnu tvorbu, žánrológiu a históriu žurnalistiky. Je autorom 32 publikácií vrátane monografií, odborných kníh, praktických príručiek. Jeho mediálne vystúpenia a publicistické príspevky presahujú číslo 2000, napísal viac ako 160 vedeckých a odborných štúdií a článkov. Okrem mnohých ocenení je laureátom najvyššieho slovenského novinárskeho vyznamenania, udeleného Slovenským syndikátom novinárov Mercurius Veridicus ex Slovakia

« Back to Glossary Index