Redaktor

Redaktorem nazýváme osobu pracující v mediální organizaci, podílející se na tvorbě obsahu. Právně je definován pouze pro případ ochrany zdroje informací jako „Fyzická či právnická osoba, která se pravidelně nebo nepravidelně podílí na sbírání a rozšiřování informací veřejnosti prostřednictvím jakéhokoliv prostředku masové komunikace.“ (zákon 231/2001 Sb., § 41 Ochrana zdroje a obsahu informací)

 

Redaktory je možné dělit např. podle odvětví, ve kterém se pohybují, tedy kulturní redaktoři, sportovní redaktoři, …

Na redaktorech závisí nejen obsah, ale i jazykové a technické provedení. Musí reagovat na nenadálé události, hledat o nich více informací a připravovat zprávy. Redaktoři tedy vytváří obsahovou stránku média, pro něhož pracují, ať už se jedná o tisk, rozhlas, televizi či internet.

« Back to Glossary Index