Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí je osoba zodpovědná za komunikaci s novináři jménem někoho jiného či nějaké organizace.

Tiskový mluvčí nesděluje svůj názor, vždy pouze tlumočí to, co chce říct daná firma či osobnost. Hlavním úkolem mluvčího je zabezpečit a udržovat kontakty s veřejností prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, zpravodajských agentur a on-line medií. Dále musí také informovat o zásadních krocích a obhajovat činnosti osoby nebo organizace, za kterou hovoří, hájit pověst organizace a reagovat na dotazy a žádosti.

Mluvčí musí umět dobře mluvit, psát a rozumět potřebám medií a zároveň velmi dobře znát organizaci, její strategii či náplň činnosti.

 

« Back to Glossary Index