Remitenda

Remitenda je neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která se vrací vydavatelství. Jinými slovy se jedná o rozdíl mezi celkovým počtem vytištěných kusů a celkovým počtem prodaných kusů.
Například pokud vydavatelství nechá vytisknout 40 tisíc kusů titulu a prodá 25 tisíc kusů, pak remitenda činí 15 tisíc kusů.
Vydavatel vždy nechává vytisknout více čísel, než kolik odpovídá jeho prodeji. Kdyby totiž remitenda tedy byla nulová, nikdy by neměl jistotu, že mohl prodat ještě více výtisků.
Remitenda také slouží k nahrazování poškozených a nedodaných zásilek předplatitelům, ač se jedná o zanedbatelnou část celkového nákladu.
« Back to Glossary Index