Recenze

Recenze je publicistický žánr ve kterém autor, recenzent, hodnotí a kriticky posuzuje umělecké nebo vědecké dílo. Tento žánr seznamuje veřejnost s literárním dílem, výstavou, koncertem, představením, filmem a dalšími.

V odborných a vědeckých časopisech posuzují příspěvek před uveřejněním při recenzním řízení. Redaktoři při tomto řízení dávají příspěvek bez uvedení autora k posouzení nezávislým odborníkům, kteří v dané oblasti pracují.

« Back to Glossary Index