Propaganda

Slovo propaganda pochází z latinského propagatio (šíření). Dříve se jednalo o neutrální termín, který se týkal podporování a šíření určitých myšlenek.

Toto neutrální chápání se změnilo v 17. století, a to když jeden z úřadů podporující římsko-katolickou církev slovo propagatio použil ve svém vlastním názvu. Lidé si propagandu spojili s velice striktními názory tehdejší církve a přestali propagandu vnímat jako dříve.

Proto se většině z nás pod slovem propaganda vybaví snaha rozšířit něčí postoje a názory za účelem jejich posílení a rozmnožení. Za touto snahou stojí nějaká skupina nebo jedinec vládnoucí pomocí ideologie.

Nemusíme se s ní setkávat pouze v médiích, přestože právě tam na nás může mít v dnešním světě největší vliv.

« Back to Glossary Index