Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Rekonstrukce státu spouští iniciativu nezavislá.media

 Rekonstrukce státu s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ) přichází s pěti nejnutnějšími změnami, které musí v české žurnalistice nastat. Iniciativa se má zaměřit hlavně na změnu právního fungování médií.

“České právo potřebuje více záruk, která budou bránit ovlivňování či ovládnutí médií. Do budoucna se neobejdeme bez silných mediálních institucí a nových pravidel upravujících střet zájmů při vlastnění médií. Jedině tak můžeme zachovat podmínky pro pluralitu médií a objektivní a nezávislou práci novinářů,” říká Jiří Kučera, spoluzakladatel NFNZ.

V prvním bodě se chce iniciativa zaměřit na suverenitu mediálních rad a pluralitu jejich názorů. Chtějí zpřísnit požadavky na kandidáty do mediálních rad, zapojit do voleb členů veřejnoprávních médií obě komory Parlamentu a zrušit možnost odvolání rady jako celku. Druhý bod je věnovaný hospodaření veřejnoprávních medií. Kontrolovat by je měl Nejvyšší kontrolní úřad, který by měl zamezit plýtvání financemi.

Iniciativa se chce blíže zaměřit i na modernizaci regulace audiovizuálních médií s cílem chránit pluralitu trhu. Docílit by toho měli pomocí vyšší odborností a politickou nezávislostí radních v RRTV. Pravidla by se měla zavést i pro soukromá a online média. Zde by se hlavně mělo zamezovat střetu zájmů, posílit jejich důvěryhodnost a zajistit spravedlivé podmínky při spolupráci mezi vydavateli a digitálními platformami.

Poslední bod iniciativy bojuje s takzvanými „mediálními pouštěmi“. Jsou tím myšleny oblasti, kde nesídlí skoro žádná média. Bojovat za regionální žurnalistiku chtějí pomocí financování NFNZ z veřejnoprávních peněz a upozorňovat na tuto problematiku hlavně pomocí politiků a expertů. 

Přidat komentář