31. března 1973 – Smrt Oty Pavla

Před 47 lety zemřel Ota Pavel. Český novinář, sportovní reportér a prozaik se dožil 42 let.

Otto Popper, jak znělo jeho rodné jméno, se narodil 2. července 1930 v Praze do rodiny židovského obchodníka. V období druhé světové války, po transportu jeho otce a bratrů, žil se svou matkou v Buštěhradu na Kladensku, kde pracoval jako horník. Po opětovném shledání s rodinou po druhé světové válce si doplnil vzdělání na obchodní škole a jazykové škole.

Za pomoci rodinného přítele Arnošta Lustiga dostal v roce 1949 práci v Československém rozhlase, kde s výjimkou dvouleté vojenské služby setrval až do roku 1956. Po práci sportovního redaktora nastoupil do časopisu Československý voják. Během práce v časopise si doplnil vzdělání na střední škole pro pracující. Studium zakončil maturitní zkouškou v roce 1960. O dva roky později doprovázel jako zpravodaj armádní tým Dukly do Spojených států. Během zimní olympiády v Innsbrucku mu lékaři diagnostikovali maniodepresivní psychózu, a tak v roce 1966 odešel do invalidního důchodu. Literárně tvořil až do své smrti 31. března 1973.

Své reportáže a povídky shrnul do pěti knih. Mimo čistý sportovní výkon a rekordy se soustředil na povahu a mravní kvalitu člověka. Jeho tvorba se označuje jako žurnalistická beletrie. Za svou práci obdržel ceny Víta Nejedlého či Julia Fučíka. Československý rozhlas dramatizoval jeho dílo Omyl a jiné povídky a kniha Smrt krásných srnců byla dokonce zfilmována.

Přidat komentář