16. října 1908 – narození Josefa Filgase

Dnes si připomínáme výročí 111 let od narození ostravského rozhlasového reportéra, fejetonisty a spisovatele Josefa Filgase.

Tento velmi dobře umělecky i lidsky hodnocený muž si prošel po dobu svého 72 let dlouhého života spoustou zaměstnání. Nejprve se vyučil pekařem, později se živil prací na stavbách, v hutích nebo prodejem novin na ulicích. Mimo jiné procestoval pěšky střední Evropu a své zážitky z cest později zveřejnil v denním tisku.

Roku 1933 si jeho působení všiml tehdy uznávaný rozhlasový reportér F. K. Zeman a zasvětil ho do světa rozhlasu. Do roku 1938 Filgas odvysílal více než sto třicet reportáží a napsal desítky fejetonů. Po druhé světové válce pracoval krátce jako úředník Zemského národního výboru v Ostravě a později začal vykonávat funkci redaktora pro deník Nová svoboda a závodní časopisy Jiskra a Nová Ostrava.

Kromě reportérské činnosti vydal Josef Filgas několik knih. Zapomenutá Ostrava, Stín šachty, Chléb ze železa jsou výběry Filgasových rozhlasových reportáží a fejetonů. Míra spisovatelovy empatie, pravdivost a upřímnost sdělení působí na čtenáře dodnes. V dílech lze rovněž z hlediska literární kritiky vyzdvihnout zachování ostravské městské mluvy.

I přes vysokou lidskou a uměleckou hodnotu se spisovateli a reportérovi v jedné osobě nedostalo dostatečného obdivu a ani kulaté sté výročí od jeho narození se nestalo důvodem k veřejnému uctění jeho památky.

Přidat komentář