Český rozhlas uveřejnil dosud neznámý proslov prezidenta Masaryka

V rámci projektu Schody času uveřejnil Český rozhlas dosud neznámý rozhovor Tomáše Garrigue Masaryka (TGM) z roku 1931. V tomto záznamu hovoří předsedové sněmovny, senátu a vlády i samotný prezident Československé republiky.

V projevu k 28. říjnu, předsedové nejvyšších institucí přislibují podporu prezidenta a demokracie. Předseda sněmovny Jan Malypetr ve svém projevu zmiňuje, že věří v zástupce lidu, kteří si jsou vědomi své zodpovědnosti a zabezpečí státu i národu pokrok.

„Pod vaším vedením jsme mysleli a jednali v měřítku světovém. Naše legie stály v boji na všech frontách světa. V dějinách našeho národa není příkladu takové jednoty, takové universality. V den dvacátého osmého října jsme i my doma vstoupili do svého odboje branného. Povstal celý národ. Byla to už jedna jednotná revoluce a byl to už jeden jednotný národ československý. Dvacátý osmý říjen byl a podnes zůstává také naším programem,“ řekl na Radiožurnálu předseda senátu JUDr. František Soukup.  Závěrem svého projevu hřímá nad upevněním našeho státu v domácím i mezinárodního významu. Jako poslední vystoupil Jan Udržal, předseda vlády. Jeho krátký proslov, ve kterém přeje prezidentu mnoho sil a zdraví do další práce.

Největší část dochovaného záznamu řeční prezident. Úvodem připomíná, že jsme národem sedláků a dělníků. Tyto vrstvy jsou odborné a vzdělané. „Nejsem tak nekritický, abych nevěděl, že se staly četné chyby. Náš obnovený stát je nový. Vlády a parlament musely začít bez tradice a se skrovnou zkušeností, a to v poměrech doma a v celé Evropě velmi krušných,“ říká Masaryk .

Prezident dále upozorňuje na korupci v státní sféře. A apeluje na inteligenci a duchovenstvo, aby vzdělávali národ. V rozpočtové otázce podporuje navýšení peněz do civilního sektoru letectví. Dále vyzývá k uskromnění jak dolních, tak horních. Důležité jsou reformy školství, bankovnictví, ale i kulturní. Politika se musí stát opravdovější, čestnější a morálnější. Demokracie se musí stát základem boje proti anarchii a nerovnosti. Velice nadčasová slova.

Projekt samotný přibližuje posledních 100 let v kontextu rozhlasu. Své části dělí podle významných „osmičkových“ dat naší historie. Každý rok nabízí historický pohled na nejdůležitější události. Historické záznamy jsou doplněny komentářem moderátorů historických souvislostí.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu, kde naleznete i více o projektu Schody času.

Přidat komentář