24. květen 1844 – První telegram

Je tomu právě 174 let, kdy byl dokončen revoluční vynález telegrafu a první slova doslova obletěla svět. Nebo alespoň úsek mezi Washingtonem a Baltimorem.

V době internetu, kdy jediným kliknutím odešlete informaci i milionům lidí, se jen těžko věří vzdálené realitě, v níž rychlost šíření zpráv závisela na rychlosti koňských povozů a poštovních doručovatelů. A i když nám s odstupem času připadá stejně zastaralý také telegraf, na který se dnes chodíme dívat jen do muzea, v polovině 19. století znamenal hotovou mediální revoluci.

Telegrafní systém byl zaveden už v roce 1830, sloužil však výhradně pro železniční signalizaci ve Velké Británii. Shodou okolností se v této době plavil z Evropy do USA také mladý nadaný malíř Samuel Morse, který na palubě námořní lodi vyslechl rozhovor o elektromagnetismu

O pět let později se amatérskému nadšenci do elektřiny podařilo společně s vynálezcem Alfredem Vailem sestrojit první úspěšný prototyp. Ten přenášel informace zakódované ve skupinách čísel na půlkilometrovou vzdálenost. Nejtěžším úkolem proto bylo zjednodušit nejen samotný přístroj, ale i přenášený signál. Světlo světa tak brzy spatřila slavná Morseova abeceda, systém založený na přenosu jednotlivých hlásek prostřednictvím teček a čárek.

V roce 1844 se Morseovi podařilo získat potřebné finance a první telegram urazil 24. května vzdálenost 60 kilometrů mezi Washingtonem a Baltimorem. Historicky první odeslanou zprávou se stal citát z Bible: „What hath God wrought“ (Co Bůh způsobil). Vynález telegrafu znamenal naprostý průlom v mezilidské komunikaci. Postupně se začal šířit po celých Spojených státech a zcela zničil kurýrní službu Pony express, která měla do té doby monopolní postavení v šíření zpráv do novin na obou pobřežích USA.

Po Morseově smrti se telegrafy rozšířily po celém světě, díky podmořským kabelům se podařilo brzy informačně propojit také pevninu s ostrovy i jednotlivé kontinenty. S postupným technologickým vývojem se navíc podařilo zvýšit původní počet osmi slov na 120 slov za minutu. Telegraf se tak stal brzy nedílnou součástí nejen světa médií, ale také běžného života lidí. Tedy až do vynálezu ještě rychlejšího telefonu.

Přidat komentář