Už dvacátým sedmým rokem pořádá ČT vánoční sbírku Adventní koncerty

Česká Televize letos opět pořádá tradiční vánoční sbírku s názvem Adventní koncerty, pomocí které podporuje neziskové organizace. Čtyři koncerty probíhají v adventní neděle na různých místech v Praze, mimo jiné třeba v krásném prostoru Pražské Lorety. Živé vysílání na ČT je možné sledovat vždy od 17.30 hodin.

Tradice Adventních koncertů patří mezi nejstarší na našem území. Tento sbírkový projekt vznikl již před sedmadvaceti lety a během doby své existence pomohl více než stovce neziskových organizacích ve všech krajích a nejrůznějších oblastech sociální pomoci. Tento rok jsou pro veřejnou sbírku vybrané tyto projekty: domácí hospic Jordán se sídlem v Táboře, karlovarské SOS dětské vesničky, pražská organizace Rosa a olomoucké P-Centrum.

Vzhledem k tomu, že letošní čtvrtá adventní neděle připadá Štědrému dni, první koncert proběhl již 26. 11. a to v Tereziánském sálu Břevnovského kláštera, věnovaný Centru pro ženy- ROSA. Tato organizace od roku 1993 poskytuje bezpečné prostředí ženám a dětem, které se staly obětmi domácího násilí. Konkrétní potřeby azylového domu jsou rekonstrukce kuchyně, nákup vybavení a především terapie, které mají snížit trauma klientů. Mezi účinkujícími se představili L.. Bílá, P. Malásek, Dasha, M. Kumžák, Unique Quartet a další.

Druhý Adventní koncert Česká televize vysílala z Pražské Lorety s věnováním olomouckému P-centru. Tento spolek už po 23 let nabízí pomoct v oblasti péče o rodiny s dětmi, prevenci a poradenství pro alkoholové a jiné závislosti, léčbu a doléčování závislostí. Zisk ze sbírky má jít na zajištění nových prostor, které by organizaci umožnily rozšíření své působnosti.

Koncerty již po několikáté provází moderátorská dvojice Ester Janečková a Jan Potměšil. Přispět je možné zasláním dárcovské SMS, nebo nově i online. Celková částka se nakonec rozdělí rovným dílem mezi všechny čtyři organizace. „Krásná hudba a možnost učinit dobrý skutek, pomoci tam, kde je to skutečně třeba, to je spojení, které vám nabízíme a věříme, že je společně také naplníme,“ pronesl během druhého večera moderátor Jan Potměšil.

Přidat komentář