Česká televize spolupracuje s Německem, Francií a Švédskem. Společně chystají tři historické filmy

Trojice nových koprodukčních projektů České televize (ČT) představí celkem deset osobností evropské historie. Jako první bude hotový již v příštím roce dokumentární cyklus Age of Iron, který vzniká ku příležitosti výročí Třicetileté války. Po tomto počinu bude následovat snímek o císaři Josefu II. a docudrama o životě Johanna Keplera.

„Dokumentární filmy zaměřující se na velké osobnosti českých dějin, jako například trilogie o Janu Husovi, tradičně vzbuzují velký divácký zájem. Dohodli jsme se s předními evropskými vysílateli, jakými jsou francouzsko-německý kanál ARTE, německé programy SWR, ZDF a BR a švédská SVT, na spolupráci na třech zcela nových projektech,“ vysvětluje ředitel programu ČT Milan Fridrich.

Šestidílný cyklus Age of Iron vzniká ke čtyřstému výročí třicetileté války. Na příbězích osmi postav z různých společenských vrstev vylíčí historické události první poloviny 17. století. „Série docudramat Age of Iron je součástí  projektu, který má ambici pomocí televize, internetu, ale i historického románu a muzejní expozice oslovit nebývale široké spektrum diváků,“ říká Fridrich.

Dalším dílem spolupráce se stanicí ARTE, bude zmapování cesty císaře Josefa II. po Evropě. Přístup Josefa II., který i přes nesouhlas své matky Marie Terezie v přestrojení uskutečnil mnoho cest, aby odhalil problémy poddaných a mohl je efektivně řešit pomocí reforem,bude konfrontován s přístupem jeho sestry Marie Antoinetty.

Život Johanna Keplera je tématem posledního připravovaného projektu. Docudrama na pomezí hraného filmu, v němž se budou hrané scény mísit s animacemi vysvětlujícími fyzikální zákony, a s komentáři expertů, vysvětlí proč byly jeho objevy v oblasti astrofyziky revoluční. „Na snímku, který bude připraven do vysílání k 50. výročí prvního letu na Měsíc, bude kromě České televize, pracovat stanice ARTE a veřejnoprávní německé programy,“ informuje tisková mluvčí ČT Karolína Binková.

Přidat komentář