Martin Foret odpovídá: Jak coby duchovní otec Mediatora 1 hodnotíte první rok jeho činnosti a co mu přejete do těch dalších?

martin-foretMartin Foret byl tím člověkem, který první přišel s myšlenkou „na katedře plné žurnalistů a zájemců o mediální dění by měl vzniknout web, který by toto sledoval“. Tento nápad rozeslal na emaily svých kolegů v dubnu 2015. Web jsme spustili 10. září téhož roku a o víkendu tak Mediátor 1 oslavil svůj první „rok na trhu“. Takže se logicky ptáme:

Jak coby duchovní otec Mediatora 1 hodnotíte první rok jeho činnosti a co mu přejete do těch dalších? 

Myslím, že Mediátor1 nám po roce prospívá více než uspokojivě. Primárně jsme chtěli, aby sloužil našim studentům, byl jim pomocníkem při studiu i při hledání uplatnění – tedy, aby sledoval, co se děje v médiích a co by měli vědět, nenásilně jim připomínal události z dějin médií, hlídal jim pracovní nabídky a v neposlední řadě taky doporučoval k relaxaci různá popkulturní díla, která žurnalistické profesi nastavují příslovečné zrcadlo.

To vše se myslím v nějaké míře daří. Plánů na rozvoj máme spoustu, ať už jde o nové rubriky a žánry příspěvků, o novou, svěžejší vizuální podobu atd. Zároveň jsme ale Mediátora od počátku zamýšleli jako projekt participativní, jako prostor pro tvorbu vedenou heslem „studenti sobě“. Aby byl Mediátor také prostorem pro výsledky jejich zájmu o média, mediální provoz a proměny žurnalistické profese. Takže další rozvoj Mediátora není jen na nás a našich nápadech, ale právě především na studentech, kteří se do jeho provozu a obsahu zapojí.

Takže Mediátorovi přeji k prvním narozeninám vše nejlepší a hodně nápadů a spolupracovníků do dalších let před sebou. Studentům pak přeji, aby jim Mediátor1 dobře sloužil i je bavil a rozšiřoval jim obzory.

KOMENTÁŘE

Přidat komentář