The Times

The Times je jedna z nejvýznamnějších tiskových společností.  Jedná se o nadnárodní noviny a symbolický plátek pro ostrovní stát Velká Británie, kde mají svůj počátek i tradici. Tento svazek novin byl už od 19. století průkopnický a udal prvotní nástin struktury a grafické podoby novin, jak ji známe dnes.

Noviny založil John Walter v roce 1785. Jako tiskař začal podnikat s informacemi a ještě netušil, že založil takto silnou společnost, která později převezme vůdčí pozici na světovém trhu. Určité nadnárodní deníky, které známe dodnes, byly zprvu vlajkovými loděmi seriózních novin v evropských nejsilnějších státech, jako je Británie nebo Francie. V globálním kontextu tuto úlohu držely po dobu 19. století The Times.  V roce 1810 si tato firma nechala vyrobit první rychlolis, tudíž se jejich produktivita opravdu rázně zvětšila.

Po dobu 19. století byly The Times nejprodávanější noviny s největším počtem výtisků na kusy i největším počtem odběratelů. Sázeli na věcnou kritiku, neovlivněnou korupčními technikami a marketingem, a to i za předpokladu že to byly soukromé noviny.

Na přelomu 20. století ovládla veškerou populaci potřeba po aktuálních informacích. The Times vždy dělaly vše proto, aby si udržely první příčku v oblíbenosti u veřejnosti. Od počátku sázeli na objektivitu a seriózní informace. V době, kdy všechny ostatní společnosti měly maximálně osm stran, The Times měli už dávno dvanáct stran. Do té doby byly všechny noviny univerzální, postupem času se jejich obsah začal rozrůstat a tématicky oddělovat a skládat do rubrik.  Obsah i počet rubrik se začal zvětšovat. Na počátku 20. století přicházejí do hry editoři. Osoby, které dohlížejí na obsah novin. Byla to vlastně společnost The Times, která tuto funkci vytvořila.  Podle jejich vzoru a stylu se vytvořila obecně uznávaná předloha pro tvorbu veškerých novin, šly příkladem, včetně sestavy redakčního týmu. K úspěchu novin napomáhala i stylistická a grafická úprava textu a jednotlivých znaků, dále také vysoká úroveň jazyka a osobitá práce s písmem. Jejich originální styl písma se jmenuje Times New Roman, který můžeme používat v balíčku Microsoft Office.

V trafikách byly k zakoupení v nejdražší cenové relaci, mít The Times znamenalo prestiž.  Na přelomu 19. a 20. století došlo ke zrušení tiskových kolků, ceny ostatních novin se dostaly na stejnou úroveň. The Times ztratily svou první pozici v žebříčcích. Počet všech výtisků se snížil na 100 000 kusů na jedno číslo.V meziválečném a poválečném období (okolo roku 1945) si The Times prošly krizí. Dříve byly noviny obsahově směřovány vyšší vrstvě londýnské společnosti, ve 20. století se však musely přizpůsobit novému obrazu společnosti, která měla jinou strukturu a vztahové poměry.

Na počátku 21. století mají The Times trvalý nákladový pokles a ztrácejí na své popularitě. V roce 2004 poprvé přestoupili ze standardního formátu na menší, což je jeden z dalších znaků defenzivy tisku. Souvisí to ovšem i s rozvojem nových technologií a se zavedením internetové sítě. Populace dává přednost elektronickým a internetovým médiím, z tohoto důvodu dnes i The Times vlastní internetové stránky, které jsou pro všechny uživatele zcela zdarma.

« Back to Glossary Index