Poslechovost

Poslechovost je statistika, která udává počet posluchačů rozhlasové stanice za uplynulé období. Poslechovost rádií je zjišťována za účelem distribuce reklamy na trhu rozhlasového vysílání, kde platí za určující údaj pro zadavatele reklamy.

Poslechovost na českém trhu měří produkt Radioprojekt, který se od roku 2006 odpojil od Media projektu, který se mimo poslechovost zabýval i čteností tištěných projektů. Radioprojekt měří poslechovost prostřednictvím dotazování respondentů metodou CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

V současné době některé společnosti zkoušejí zpřesnit měření poslechovosti náhradou sociologického výzkumu přístrojovým měřením pomocí speciálního mobilního audiometru, který zaznamenává a rozeznává radiové vysílání ze zvuků v okolí. Tento způsob naráží na problematiku ochrany osobních údajů.

Poslechovost rádií se udává v týdenních (WR – Weekly Reach) a denních (DR – Daily Reach) úhrnech. Český WR je 83,7 % a DR 62,9 % populace (k listopadu 2015). Nejposlouchanějšími stanicemi ve stejném období jsou Rádio Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2.

« Back to Glossary Index