Filmová kritika

Filmová kritika je rozbor a analýza filmového díla, jeho prvků a vyjadřovacích prostředků a je vždy subjektivní. Píše se většinou až po uvedení filmu do kin a měla by dílo zařadit do širšího kontextu. Narozdíl od recenze, která má divákovi film primárně doporučit (případně nedoporučit) se kritika snaží film zhodnotit i s třeba několikadenním odstupem. Zatímco tedy recenze většinou určuje, zda-li bude film úspěšný v kinech, kritika následně dává filmům nálepku kvality, se kterou vstupují do distribuce. Právě špatné kritiky se mohou nepříjemně podepsat na prodejnosti filmu.

Mezi nejznámější české filmové kritiky patří například Kamil Fila, píšící pro Respekt nebo Miroslava Spáčilová, kritička pro Mladou frontu.
« Back to Glossary Index