Egon Erwin Kisch

Byl pražský německy píšící spisovatel a novinář židovského původu. Narodil se v roce 1885 v Praze a se svými čtyřmi bratry jako malý prozkoumával staroměstské uličky a pasáže. Tato zvídavost ho provázela celým zbytkem jeho života. Po dokončení gymnázia studoval, na matčino přání, na České škole technické, kde však vydržel pouze jeden semestr. Poté navštěvoval přednášky z dějin německé literatury a středověké filozofie na Německé Karlo-Ferdinandově univerzitě a nakonec studoval také žurnalistiku. Žádné ze studií však nedokončil.

Jeho novinářská kariéra započala v roce 1906 v německy psaných novinách Prager Tagblatt. Tam však dlouho nepřispíval a začal psát do dalšího pražského německy psaného deníku Bohemia. Tam pracoval jako autor krátkých lokálních zpráviček a pronikl mezi chudinu, zloděje či prostitutky a stal se znalcem tehdejšího pražského „podsvětí“. Během 20. a 30. let 20. století cestoval po celém světě. Pobýval v USA, Sovětském svazu nebo Číně a z těchto cest později napsal některá svá díla. Během občanské války ve Španělsku působil také jako válečný zpravodaj.

Kisch byl známý svou urputností a chutí u všeho být a všechno zkusit. V roce 1924 vydal knihu Zuřivý reportér a název této knihy se stal také jeho velmi známou přezdívkou. Mezi jeho nejznámější díla patří také Tržiště senzací (1942) či Nanebevstoupení Tonky Šibenice.

Kvůli svému židovskému původu žil během 2. světové války v USA a Mexiku. V roce 1946 se vrátil do Prahy, ale jeho zdraví již nebylo dobré. Zemřel v roce 1948 ve věku 62 let.

« Back to Glossary Index