Pulitzerova cena

Pulitzerova cena je jedním z nejprestižnějších nejen žurnalistických, ale také uměleckých ocenění. Zakladatelem této ceny je Joseph Pulitzer, americký mediální magnát počátku 20.století maďarského původu. Cena se uděluje od roku 1917 (fakticky první cena byla udělena až v roce 1918) a uděluje ji Kolumbijská univerzita sídlící v New Yorku.

Pulitzerova cena za umělecká díla se uděluje americkým prozaikům a autor by se měl zabývat životem ve Spojených státech. Celkově se udělují ceny za 21 kategorií a to třeba také za hudbu, fotografií nebo poezií.

Významnými laureáty Pulitzerovy ceny, které najdeme ve středoškolských učebnicích literatury, jsou například nadčasoví prozaici Tennessee Williams, William Styron, Norman Mailer a další. Co se týče žurnalistiky, konkrétní osoby nejsou tolik známé, jako v případě prozaiků, ale mezi tištěná média (nebo jejich novináře), která získala Pulitzerovu cenu, řadíme například The New York Daily News. Cenu získalo například i Mezinárodní sdružení investigativních novinářů.

Každý oceněný získává diplom a patnáct tisíc amerických dolarů, v případě, že je laureát oceněn za službu veřejnosti, získává také zlatou medaili.

« Back to Glossary Index