Pool

Vybraní novináři, kteří obdrželi akreditaci opravňující například k návštěvám specializovaných tiskových konferencí. Pro fotografy se pořádají tzv. fotopooly na začátku významných setkání politiků, kde lze získat exkluzivní snímky pro média.

« Back to Glossary Index