Hypertext

Hypertext (z lat. hyper = nad) je typ textového média založeného na počítačovém systému, v němž je text organizován jako síť fragmentů a jejich propojení, a který má v protikladu k tradičnímu tištěnému textu nelineární, resp. multilineární strukturu. Představuje tak formu nesekvenčního psaní a čtení.

Základní jednotkou hypertextu je obvykle krátký, integrovaný a soběstačný textový segment nebo také tzv. uzel. Hypertext je využíván k publikaci různých druhů obsahů z oblasti umělecké a vědecké literatury, publicistiky apod.  Tento termín poprvé použil Theodor Holm Nelson v roce 1965 jako označení principu fungování svého nerealizovaného textového systému Xanadu, který měl zpřístupnit veškeré lidské vědění v elektronické podobě. V osmdesátých letech 20. stol. začaly vznikat první skutečné hypertextové systémy jako např. Hypercard firmy Apple. Nejznámějším takovým systémem je World Wide Web.

« Back to Glossary Index