General news

General news jsou obrazové zprávy z událostí, které jsou očekávané nebo předem naplánované. Odehrávají se na obvyklých místech s podobnými aktéry a jejich průběh je předpokládaný, opakovatelný a předvídatelný.

 Patří sem například zasedání vlády nebo parlamentu, zahajování výstav a tiskové konference, ale také déletrvající válečné konflikty či následky přírodních katastrof.

Opakem jsou Spot news, tedy obrazové zprávy z událostí, jejichž vznik a vývoj nelze předem naplánovat ani předvídat.

« Back to Glossary Index