Czech Press Photo

Czech Press Photo je prestižní fotografická soutěž a následná výstava české zpravodajské fotografie, obdoba celosvětové World Press Photo. Vznikla v roce 1995 z iniciativy fotografických publicistů Daniely Mrázkové a Vladimíra Remeše, kteří ji organizují dodnes.

Každoročně mapuje a představuje veřejnosti prostřednictvím nejlepších fotografií a dokumentárních filmů nejvýznamnější události uplynulého roku napříč celým společenským spektrem od zpravodajských aktualit až po sport a přírodu. Cílem je přinést nezávislé a autentické obrazové svědectví o životě a podporovat zájem o fotožurnalismus jako prostředek mezilidského poznání a porozumění.

Kategorie jsou následující: Aktualita, Problémy dnešní doby, Každodenní život, Lidé, o kterých se mluví, Sport, Portrét, Příroda a věda, Lifestyle, Proměny Prahy.

Czech Press Centre je multižánrový umělecký prostor, který se snaží do uměleckého dění vtáhnout „obyčejné“ obyvatele Prahy. Na výstavní prostor plynule navazuje kavárna, ateliér, učebna, fotografický archiv, kancelářské zázemí a venkovní galerie. Součásti činnosti centra je organizování novinářské soutěže Czech Press Photo.

« Back to Glossary Index