Anketa

Anketa je průzkum názorů dotazem u obvykle malé skupiny lidí. Dotazovaní se nazývají respondenti, kterými mohou být známé osobnosti, odborníci nebo náhodně vybraní lidé. Jejich odpovědi autor zveřejní obvykle v plném znění. Získaný vzorek nebývá reprezentativní.

U respondentů je vhodné znát jméno, příjmení, věk, bydliště,povolání a k odpovědi přidat i fotku dané osoby.

« Back to Glossary Index