Šéf České televize Petr Dvořák dostane odměny v milionech

Středeční zasedaní Rady ČT připsala svému generálnímu řediteli Petru Dvořákovi bonus ve výši 2,4 milionu korun. Jedná se o sto procentní výši jeho roční mzdy. Jde o prémie za loňský rok 2021.

Rada zasedala v novém složení, kdy o připsání bonusu rozhodovalo 5 nováčků, které Sněmovna zvolila předminulý týden v tajném hlasování. Nejednalo se však o jednoznačné hlasování v případě přiznání bonusu. Letos se radní řídili podle nových kritérií. Ze 70% tvoří kritéria tak zvaná výkonová složka. V té se zohledňuje například hospodaření s veřejnoprávní televizí nebo celková výše prostředků na účtech ČT. Zbývajících 30 % je osobní hodnocení generálního ředitele Dvořáka radními. Zatímco za výkony si Dvořák odnášel od radních plný počet bodů a tedy 100% úspěšnost, z osobního hodnocení, které dodalo šest z deseti radních anonymně, mu vyšla známka 2,75 na škále od jedné do pěti.

Po dlouhé a komplikované diskusi o vyhodnocování parametrů, které sama stanovila, hlasovala o snížení bonusu na 92,5 %. Tento návrh ale neprošel, protože se devět členů zdrželo hlasování, jeden odešel mimo sál a pouze dva byli pro. Autor návrhu, místopředseda Rady ČT Pavel Kysilka, byl na zasedání připojený pouze přes videokonferenci, proto raději nehlasoval. Nebylo totiž jasné, zda mu videohovor umožňuje pravomoci hlasovat. „Pokud rada snížení neschválí, náleží řediteli sto procent,“ konstatoval po hlasování místopředseda rady Jiří Šlégr, který jednání rady vedl z důvodu absence předsedy Petra Matochy. 

Letošní bonus se oproti tomu za rok 2020 liší o 34 %, důvodem snížení prémií byla hlavně špatná komunikace a problémy mezi Dvořákem a radními. Generální ředitel si tedy minulý rok přišel na výši 66 % roční mzdy, což je v přepočtu asi 1.6 milionu korun. 

Přidat komentář