Trafiky v době koronavirové

Druhá vlna epidemie koronaviru se dotkla mnoha odvětví ekonomiky České republiky. Ovlivnil však Covid-19 i prodej fyzických tiskovin v typických českých trafikách? Dodržují lidé nařízení vlády? Jako víkendový brigádník v místní trafice u nás ve městě jsem se na tyto otázky pokusil najít odpověď.

Online versus tištěná média

Na prvním místě je třeba zmínit, že prodej novin a časopisů skutečně dlouhodobě klesá již od nástupu internetu a jeho uživatelů. Pohodlnost online médií je pro tištěná média velká konkurence, většina z těch tištěných proto disponují i svou online verzí. V důsledku toho se v některých zemích již ani nevyplatí trafiku nebo novinový kiosek provozovat. Například v USA se tiskoviny většinově prodávají v automatech. Prodej novin a časopisů tvoří v naší trafice menší podíl na zisku, daleko větší význam má prodej tabáku nebo sázení přes Sazku. Jak ale ovlivnil běžnou sobotu v trafice koronavirus a nařízení vlády?

Opatření vlády se dotkla také trafik

Jako první opatření přišlo povinnost nošení roušek, což mi vůbec nevadilo, jelikož za roušky máme příplatek 10 Kč/ hodina a při studentském životě se každá koruna hodí. Zajímavé však bylo sledovat jednotlivé reakce zákazníků. Většina se s nařízením smířila a roušku si prostě nasadila, někteří sice jen pod nos, nicméně povinnost respektovali. Našlo se pár jedinců, kteří na roušku ve spěchu zapomněli. Ti ohleduplnější si zakryli ústa a nos alespoň mikinou. Kromě pár nelichotivých poznámek k vládě jsem se však nesetkal s vyloženým odpíračem roušek, který by si ji i po upozornění odmítal nasadit.

Další opatření, které chod trafik narušilo relativně více, bylo uzavření určitých maloobchodů v neděli. V tento den nejenže vychází spoustu titulů, ale mnoho lidí si chodí vsadit nedělní sportku. Například titul Nedělní Blesk na to reagoval svou distribucí již o den dříve. Ptal jsem se zákazníků, jaký názor mají na toto opatření, přičemž naprostá většina reagovala negativně. Od jeho zavedení se navíc zvýšil počet lidí nakupujících v sobotu nebo naopak v pondělí, což přináší jejich větší koncentraci a tedy větší riziko nákazy.

Korona nekorona, lidé trafiky navštěvují

A jak ovlivnil koronavirus počet zákazníků a následný zisk trafiky? Příliš mnoho ne. Ačkoliv je zakázán nedělní prodej, vyšší počet zákazníků v sobotu a v pondělí tuto ztrátu vykompenzuje. Pokud mám svůj report doložit nějakými čísly, tak v naší trafice se tržba od začátku nouzového stavu snížila o zhruba 8 %, což je v porovnání s jinými službami postiženými korona krizí zanedbatelné číslo.

Příznaky covidu-19 jsou různorodé, na vkus čtenářů však zjevně nepůsobí. Na prvním místě v prodeji samozřejmě převládají bulvární plátky. Zvýšil se zájem o informace ohledně pandemie a nových nařízení vlády, které však čtenáři najdou mimo jiné právě v bulváru.

Budoucnost trafik zůstává nejasná, a ačkoliv prodej tištěných médií klesá, prodejnost stále pokrývá náklady, o brigádu tak prozatím nepřijdu.

Přidat komentář