Nejvyšší budovy v Česku vysílají pro Rozhlas

Půl hodiny jízdy vlakem směrem z Prahy na Olomouc jsou na pravé straně dva vysoké vysílače u Českého Brodu. Shodou okolností dvě nejvyšší stavby v České republice, jejichž rozhlasové pokrytí stačí pro celé Čechy.

První věže vysílačů si nechala za první republiky postavit armáda, v roce 1931 potom zahájily provoz. Každá z nich měřila 150 metrů a vážila 150 tun. V areálu stály ještě kasárny pro 600 mužů a vysílací hala se strojovnou. První vysílání proběhlo 13. srpna 1931. Starý vysílač stál až do roku 2004, kdy ho odstřelili. Ve své době byl nejsilnější v Evropě a pokrýval téměř celé území Čech.

V průběhu let byl potřeba nový vysílač. Technologii poskytla americká firma Blaw Knox a celou stavbu dělníci dokončili v roce 1937. Jednalo se o 280 metrů vysoký vysílač, který v roce 1958 prošel technologickou úpravou, aby odpovídal moderním potřebám. Kromě vysílání vln Českého rozhlasu Praha fungoval i jako rušička signálu zahraničních vysílání za obou totalit. V roce 1972 vysílač odstřelili, aby uvolnil místo dalším věžím.

Dvě věže ve Středočeském kraji

,,Stožáry“, které stojí dnes mají název Liblice B. V roce 1972 Federální ministerstvo spojů rozhodlo o modernizaci vysílačů a dokončilo je o čtyři roky později. Dvě věže měří 355 metrů a jsou od sebe vzdálené 120 metrů. Jde tak o nejvyšší budovy v České republice, pro srovnání Žižkovský vysílač měří 216 metrů.

Vysílače fungovaly pro Československý rozhlas Praha a od roku 1978 poskytují frekvence pro Český rozhlas Dvojku a Český rozhlas Plus, který má program jen v odpoledních hodinách. Pro úsporu energie se dnes využívají pouze na poloviční výkon, stejně ale pokryjí zhruba 80 % území České republiky.

Vysílače Liblice B

Přidat komentář