CZ IPI vyzval Radu ČTK k nevměšování se do práce redakce agentury

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzval Radu České tiskové kanceláře (ČTK), aby se nevměšovala do práce zpravodajské agentury. Podnětem pro tuto výzvu byl návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby redakce tiskové kanceláře povinně zařazovala do svého servisu needitované texty dodávané politickými stranami.

„Upozorňujeme na to, že návrh je v přímém rozporu se Zákonem o České tiskové kanceláři, který výslovně říká, že členové rady nesmějí působit ve prospěch politických stran a hnutí,“ uvedl ve výzvě předseda správní rady českého výboru institutu Michal Klíma.

V té se dále uvádí, že pokud by byl návrh Petra Žantovského akceptovaný, mohlo by hrozit, že by v budoucnu mohly být takové požadavky i ze stran zpráv vydávaných Kanceláří prezidenta republiky nebo ministerstev.

„CZ IPI žádá členy Rady ČTK, aby upustili od vměšování se do redakční práce České tiskové kanceláře a ve své činnosti postupovali striktně v souladu se zákonem. Pokud by Rada ČTK svůj návrh prosadila, byl by to další krok k omezení svobody tisku v České republice,“ dodal Klíma.

Přidat komentář