Monika Kopytowska na Mediální r(e)voluci zakotvila zobrazování terorismu v médiích do teorie proximizace

Monika Kopytowska z univerzity v Lodži byla hlavním řečníkem konference Mediální <r>evoluce. Její přednáška s názvem Radicalisation, terrorism and the media: Towards a new theoretical paradigm zakotvila reflexi médií na terorismus napříč světem do jí rozpracované teorie proximizace.

„Fenomén interfáze mezi médii a terorismem byl nejvýraznější po 11. září,“ uvedla přednášku Kopytowska. Mediální konstrukce se po útocích z roku 2001 na World Trade Center a Pentagonu překlenula od zaměření na studenou válku právě k islámskému terorismu.

„Taky poměrně nedávné studie o sociálních sítích jsou nástrojem využívané teroristickými skupinami. Je to o tom, postihnout široké skupiny lidí, vládu a šířit strach mezi veřejnost a sociální média umožňují předat tento vzkaz přímo publiku,“ pokračovala.

Kopytowska poukázala na roli médií při šíření strachu, zejména jejich roli v rámci sociální konstrukce a kolektivních dohod. „Musíte lidi přimět věřit, že něco je pravda a nebo že něco má určitý status, například, že je něco hrozbou. A tady hrají média určitou roli, generují kolektivní dohody.“

Teorie

Kopytowska svou teorii proximizace uvedla v rámci mnoha dalších teorií a konceptů, mezi nimiž například mediatizace. „Jde o proměňování reality, ve které fungujeme způsobem, že čím dál tím více interakcí se vykonává skrze média a média se integrují do působení různých institucí,“ vysvětlila. „Lidé mají potřebu blízkosti. Potřebujeme blízkost s ostatními lidmi v interakcích tváří v tvář, s místy v interakcích tváří k místu anebo s událostmi. A média vytvářejí příležitost, jak těchto interakcí dosáhnout, přestože se tam nenacházíme fyzicky,“ předkládá dále k teorii Kopytowska. Podle ní nám média vytváří určité obrazy v mysli a dosahují toho právě tím, co nazývá proximizací. „Média nemůžou všechno pokrýt a tak je pokrytí událostí dost selektivní. A způsob, jakým rozumíme událostem závisí na tom, jak byly tyto události selektovány, a ať už to je obrazy nebo slovy, závisí to na tom, co bylo zviditelněno,“ vysvětluje Kopytowska. „Proximizace je redukování různých dimenzí mentálních vzdáleností,“ dodala.

Přidat komentář