Na univerzitě se odehraje další Mediální (r)evoluce

Pod vedením doktorandů z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky se 29. dubna uskuteční již druhý ročník konference s názvem Mediální (r)evoluce.

Konference navazuje na loňský ročník, který se zaměřil na média a kulturu v digitální době. Letošním tématem jsou média a komunikace v jejich nejširším pojetí.

„Ráda bych touto cestou pozvala všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o médiích, jejich postavení i trendech, které proměňují náš svět, na konferenci Mediální (r)evoluce,“ láká na akci jedna z pořadatelek Jitka Horáková.

Konference je určená hlavně pro studenty doktorského studia jak žurnalistiky, tak i příbuzných oborů. Zúčastnit se však mohou i nadějní budoucí magistři, kteří chtějí prezentovat svůj výzkum. Stačí jen zaslat abstrakt o projektu k posouzení akademickou komisí a krátký medailonek o jeho autorovi.

Vstup je pro studenty i širokou veřejnost zcela zdarma.

Přidat komentář